IMAGO GROUP

IMAGO GROUP is an established entity with nearly 20 years of experience in the field of cinema, television and communication. It is made up of “Cultural Association IMAGO” and the production Company “IMAGO Film Videoproductions”. 
 
IMAGO GROUP was founded in Rome in 2000 at the initiative of a group of professionals with great experience in the sectors of film and television.
 
Over the years, it has produced as many as 45 documentaries of various kinds for the most part  dedicated to culture, tourism, history, archaeology, the environment and folk traditions.
 
IMAGO has been a constant collaborator of RAI, the Italian national public broadcasting company.
 
The prestigious collaborations that IMAGO has had over the years include, among others: Il Messaggero newspaper, A.C.L.I. (Christian Association of Italian Workers), Unicef, Banca d’Italia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Polyclinic “Agostino Gemelli”. 
 
Its film “Un grande compito” was screened at the Sala Nervi at the presence of the Holy Father John Paul II. 
 
In 2011, its short film dedicated to Vincenzo Tiberio, the father of penicillin, was included in the programming of “RAI 150” for the celebrations scheduled in occasion
of the 150 years of Italian Unity.
 
In December 2011, the documentary film “Per un’Europa libera e unita”, was screened as an absolute première at the European Parliament in Brussels.
 
In 2015 IMAGO Film realized its first feature film, “Antonio’s syndrome” directed by Claudio Rossi Massimi, which was selected and screened as a world première at the KINO section for Italian authors of the Rome Cinema Festival.
I was moreover selected among the six Italian films for N.I.C.E. International Film festival of Moscow and Saint Petersburg, was finalist at the Oiff Turin Cinefest and, in April 2017, has won the International Film Festival of Imperia as the best film. “Antonio’s syndrome” has also received a special mention at the Ariano Film Festival for its dialogues and screenplay.
 
In June 2017, IMAGO Film produced the documentary “Pope Francis. My idea of art” an itinerary by the Holy Father in the Vatican Museums. The documentary is to be the first audiovisual work whose script is written by a Pontiff.
 
For each of these 47 works, IMAGO GROUP has organized events, press releases and special evenings in Italy and abroad, acquiring a consolidated experience in planning events related to cinema.

GRUPPO IMAGO

Il gruppo IMAGO un'entità consolidata con quasi 20 anni di esperienza nel campo del cinema, della televisione e della comunicazione. È composto da "Associazione culturale IMAGO" e dalla società di produzione "IMAGO Film".
 
Il gruppo IMAGO è stato fondato a Roma nel 2000 per iniziativa di un gruppo di professionisti con grande esperienza nei settori del cinema e della televisione.
 
Nel corso degli anni, ha prodotto ben 45 documentari di vario genere per la maggior parte dedicati alla cultura, al turismo, alla storia, all'archeologia, all'ambiente e alle tradizioni popolari.
 
IMAGO è stato un costante collaboratore della RAI, la società di trasmissione pubblica nazionale italiana.
 
Le prestigiose collaborazioni che IMAGO ha avuto nel corso degli anni includono, tra gli altri: Il Messaggero, A.C.L.I. (Associazione cristiana dei lavoratori italiani), Unicef, Banca d'Italia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico "Agostino Gemelli".
 
Il suo film "Un grande compito" è stato proiettato alla Sala Nervi alla presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II.
 
Nel 2011, il suo cortometraggio dedicato a Vincenzo Tiberio, padre della penicillina, è stato inserito nella programmazione di "RAI 150" per le celebrazioni in programma in occasione
dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
 
Nel dicembre 2011, il film documentario "Per un'Europa libera e unita" è stato proiettato in prima assoluta al Parlamento Europeo a Bruxelles.
 
Nel 2015 IMAGO Film ha realizzato il suo primo lungometraggio, "La sindrome di Antonio", diretto da Claudio Rossi Massimi, selezionato e proiettato in prima mondiale nella sezione KINO per autori italiani del Festival del Cinema di Roma.


E' stato inoltre selezionato tra i sei film italiani per N.I.C.E. Festival internazionale del cinema di Mosca e San Pietroburgo, è stato finalista all'Oiff Turin Cinefest e, nell'aprile 2017, ha vinto il Festival Internazionale del Cinema di Imperia come miglior film. La "sindrome di Antonio" ha anche ricevuto una menzione speciale all'Ariano Film Festival per i suoi dialoghi e la sceneggiatura.
 
Nel giugno 2017, IMAGO Film ha prodotto il documentario "Papa Francesco. La mia idea di arte "un itinerario del Santo Padre nei Musei Vaticani. Il documentario sarà la prima opera audiovisiva la cui sceneggiatura è scritta da un Pontefice.
 
Per ognuna di queste 47 opere, il GRUPPO IMAGO ha organizzato eventi, comunicati stampa e serate speciali in Italia e all'estero, acquisendo una consolidata esperienza nella progettazione di eventi legati al cinema.

 

 

IMAGO GROUP

İmago Group 2000-ci ildən bəri peşəkarlar qrupu tərəfindən kinematoqrafiya, televiziya və kommunikasiya sahələrində qazanılan təxminən 20 illik təcrübəyə malik köklü qurumdur. Bu qurum İMAGO Mədəniyyət Assosiasiyası və “İMAGO Film Videoproductions” film istehsalı şirkətindən ibarətdir.

İllər ərzində qurum əksəriyyəti mədəniyyət, turizm, tarix, arxeologiya, ətraf mühit və adət-ənənələrə həsr olunmuş müxtəlif növdə 45 sənədli film istehsal etmişdir.

İMAGO RAİ İtaliya dövlət ictimai yayım şirkəti ilə davamlı olaraq əməkdaşlıq edir.

Qurum həmçinin bir neçə digər nüfuzlu qurumla da əməkdaşlıq edir. Onun “Un grande compito” adlı filmi müqəddəs ata II Con Paulun iştirakı ilə “Sala Nervi” zalında nümayiş etdirilmişdir. 2011-ci ildə “Per un’Europa libera e unita” adlı sənədli filminin premyerası Brüssel şəhərində Avropla Parlamentində nümayiş etdirilmişdir. 2015-ci ildə İmago Group Claudio Rossi Massiminin rejissoruluğu ilə seçilən, daha sonra Roma Kino Festivalında italyan müəlliflər üçün KİNO bölməsi üzrə seçilən və beynəlxalq premyerası nümayiş etdirilən ilk bədii filmi “Antonyonun sindromu”-nu ərsəyə gətirdi.

2017-ci ildə İMAGO Film müqəddəs atanın Vatikan muzeylərinə səfərindən bəhs edən “Papa Fransisk. Mənim gözümdən incəsənət” sənədli filmini istehsal etdi. Bu sənədli film ssenarisi Pontiff tərəfindən yazılmış ilk audiovizual əsərdir.

Bu 47 əsərdən hər biri üçün İmago Group İtaliyada və digər ölkələrdə tədbirlər, mətbuat konfransları və xüsusi gecələr təşkil etmiş, kinematoqrafiya ilə bağlı tədbirlərin planlaşdırılmasında sağlam təcrübə qazanmışdır.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now