UNITED CULTURES

United Cultures è un ente che lavora a fianco di organizzazioni internazionali, missioni diplomatiche, istituzioni pubbliche e private con lo scopo di creare progetti di alto valore culturale e formativo, sostenendo quella che viene definita Diplomazia culturale. Quattro sono gli ambiti culturali in cui opera: Viaggi, Eventi, Formazione, Comunicazione.

UNITED CULTURES

United Cultures is an organization which works alongside international organizations, diplomatic missions, public and private institutions, in order to create cultural and educational high value projects, supporting what is being described as Cultural Diplomacy. Four are the areas that make tangible the concept of culture in its broader meaning:Travels, Events, Education, Communication.

UNITED CULTURES

United Cultures yüksək dəyərə malik mədəniyyət və təhsil layihələri yaratmaq üçün beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik missiyalar, özəl və dövlət müəssisələri ilə əməkdaşlıq edən təşkilatdır. Bu təşkilat “Mədəni demokratiya” adlandırılan məfhumu dəstəkləyir. Aşağıdakı dörd sahə geniş mənada mədəniyyət konseptinə maddi yanaşmanı təmin edir: səyahətlər, tədbirlər, təhsil və kommunikasiya.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now